Informacje o mieście Balczik w Bułgarii

Rezerwat Kamchia

Rezerwat Kamchia

Sty 8, 2018

W odległości zaledwie 25km na południe od Warny, w bliskiej odległości od miejscowości Kamchia i Shkorpilovtsi znajduje się Rezerwat Kamchia. Obejmuje on swymi granicami dolną dolinę rzeki Kamchia, na terenie miejscowości z gminy Avren i Dolni Chiflik.

Kamchia została uznana za rezerwat w 1951 roku. Natomiast w 1977 roku został on ujęty w globalnej sieci rezerwatów biosfery jako część programu „Człowiek i Biosfera” UNESCO dla ochrony najbardziej reprezentatywnych systemów ekologicznych na świecie. Najcenniejsze dla środowiska są gęste lasy położone wzdłuż dolnej doliny rzeki Kamchia, których nie spotka się spędzając wakacje w Hiszpanii czy we Włoszech.

Klimat rezerwatu jest umiarkowano-kontynentalny. Średnia temperatura stycznia wynosi 1.2 stopni Сelsjusza, a średnia temperatura lipca dochodzi do 23 stopnie Сelsjusza. Bliskość morza sprawia, że występuje tu wysoka wilgotność powietrza dochodząca do około 75-80%. Najbardziej typowe zjawiska w tym gęstym lesie to okresowe powodzie, które są związane ze zmianami poziomu rzeki Kamchia. Powierzchnia rezerwatu, po jego rozszerzeniu w 1980 roku, wynosi 842,1ha, głównie mokrych lasów u ujścia rzeki.

W lasach i na bagnach rezerwatu Kamchia można znaleźć 245 gatunków roślin wyższych. Tutejsze gęste lasy są jedynym siedliskiem endemicznych gatunków bułgarskiej Cardamine tuberoza. W rzece Kamchia żyje 39 gatunków ryb. Głównymi przedstawicielami są karpiowate. Na terenie rezerwatu występują także płazy, takie jak: żółw błotny (Emys orbicularis), żółw grecki (Testudo hermanni) i żółw śródziemnomorski (Testudo graeca).

Obszar ten jest również niezwykle cenny ze względu na zamieszkujące go ptactwo. W jego rejonie żyje 258 gatunków ptaków. Wśród nich są takie rzadkie gatunki ptaków dla Bułgarii i Europy, jak bocian czarny (Ciconia nigra), mały orlik krzykliwy (Aquila pomarina), czy sokolik drzewiec (Falco subbuteo), a także wiele innych, które są hodowane w rezerwie Kamchia. Przez obszar rezerwatu przebiega trasa ptaków wędrownych, Via Pontica.

Rezerwat można zwiedzać tylko poprzez oznakowane trasy. Wymagane jest również odpowiednie zachowanie się na terenie całego rezerwatu.