Informacje o mieście Balczik w Bułgarii

Muzeum Historii Miasta Balczik

Muzeum Historii Miasta Balczik

Maj 21, 2012

Muzeum Historii Miasta Balczik to jednostka prezentująca eksponaty świadczące o bogatej przeszłości tego obszaru.
Terytorium gminy Bałczik to kraina przepełniona starożytną historią i kulturą. Tereny te zostały zamieszkane od niepamiętnych czasów ze względu na korzystne warunki życia. Artefakty z neolitu, starożytności i średniowiecza są tego dowodami.

Założone przez greckich kolonistów ponad 26 wieków temu, pod nazwą Kruni, funkcjonowało nieco później jako miasto Dionizopolis. W IV wieku p.n.e. miasto posiada swoje własne monety, które są tu produkowane. Numizmatyczne materiały odnalezione w okolicy, wskazują na wielki kult patrona miasta, Dionizosa i wielkiej bogini-matki Kybele. Dzięki temu można przypuszczać, iż rolnictwo i uprawa winorośli zostały uznane jako ważne sektory gospodarki miejskiej. Produkty rolne były eksportowane natomiast wina, oleje i inne towary były importowane. Także odnalezione uchwyty amfor z oznakowaniami świadczą

Zapisy, które zostały znalezione świadczą o udziale Dionizopolis w heksapolis- związku militarnym i religijnym sześciu miast położonych wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, które wybierały wspólnego dowódcę wojskowego i wprowadziły wspólne święta religijne. Głównym miastem heksapolis było Tomis, obecna nazwa to Constance. Odnalezione materiały zawierają istotne informacje dotyczące społeczno-gospodarczego życia na Dionizopolis. Po podziale Imperium Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie w 395 roku, Dionizopolis pozostał we wschodniej części.

Muzeum w Balcziku ma długą historię, która sięga 1907 roku, pierwszego odkrycia Karela Shkorpoil. Badał on grobowiec rzymskiego kapłana-lekarza, który pochodził z II wieku naszej ery i został wydobyty w Balcziku. Grób zawierał liczne eksponaty z brązu i naczynia szklane, ceramikę, narzędzia i akcesoria chirurgiczne. W latach 30. pojawiła się inicjatywa, aby otworzyć muzeum. Znaczna część praktycznych przygotowań został zakończona pod koniec 1936 roku. Zdecydowano, że muzeum będzie umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonym budynku, położonym nad morzem.
W lecie 1937 roku muzeum przywitało pierwszych gości. Większość z eksponatów na wystawie to były cenne znaleziska archeologiczne. Miejscowa ludność spontanicznie poparła ideę zbierania artefaktów, co spowodowało znaczący wzrost wkładów kapitałowych.

W tym samym czasie, w połowie 1937 pierwsza galeria sztuki w Południowej Dobrudży została otwarta w mieście Balczik. Głównym tematem dziesiątków obrazów pokazywanych w galerii jest „Balczik i Morze”.
Podczas lat 30-tych ubiegłego stulecia zostało otwarte drugie muzeum w Balcziku. Został zakwaterowane w letniej rezydencji królewskiej. Zawierało zbiory etnograficzne, eksponaty broni palnej, broni stalowych i obrazów. W latach 1936 i 1937 muzeum zostało przygotowane do otwarcia. Prezentowało etnograficzne bogactwo całego obszaru Dobrudży.

Od momentu powstania muzeum w Balcziku, pojawiły się liczne stanowiska archeologiczne, na których przeprowadzano badania, wykopaliska i wiercenia. Część z nich przyniosła odkrycia o istotnym znaczeniu krajowym- odsłonięcie późno-antycznej twierdzy w dzielnicy mieszkalnej „Horizon”, odkrycie osady w regionie Jenny Bair, średniowiecznej nekropoli na terenie lotniska w Balczik, starożytnego kopica blisko Taushan Tepe i starożytnej świątyni matki bogów (Cybele) i inne.

Obecnie ekspozycja muzealna przedstawia chronologicznie historię Balcziku od jego powstania w VI wieku p.n.e. do wyzwolenia Bułgarii z okupacji rumuńskiej w 1940 roku. Zawiera eksponaty o wartości kulturowej odkryte w Balcziku i jego okolicach. Są wśród nich obiekty ceramiczne i szklane, rzeźby Kybele, epigrafika, detale architektoniczne i zbiór monet. Społeczno-polityczne i gospodarcze miasta w okresie od wyzwolenia w 1878 r. do końca okupacji rumuńskiej w 1940 roku prezentowane jest przez niektóre dokumenty i zdjęcia. Historyczne Muzeum przechowuje ponad 20 000 eksponatów, będących częścią narodowego dziedzictwa kulturalnego Bułgarii.