Informacje o mieście Balczik w Bułgarii

Muzeum Etnograficzne w Warnie

Muzeum Etnograficzne w Warnie

Maj 16, 2016

Niezwykle interesującym muzeum morskiej stolicy Bułgarii, jaką jest Warna, jest Muzeum Etnograficzne, zlokalizowane w domu pochodzącym z okresu bułgarskiego odrodzenia, który został zbudowany około 1860 roku. Muzeum powstało w 1974 roku, a stworzenie tak ciekawej ekspozycji etnograficznej było możliwe dzięki trzem osobom: Maria Nikolova- etnografem, Assen Stoychev – artysta i architekt – Kamen Goranov.

Muzeum prezentuje bogatą różnorodność kultury i stylu życia ludności w regionie Warny, zamieszkującej te tereny w okresie od drugiej połowy XIX i na początku XX wieku. Węgierski Balaton noclegi oferujący w licznych małych miejscowościach również proponuje turystom tego typu obiekty, stanowiące idealne miejsca do poznania tradyscji i folkloru danego regionu.

Na pierwszym piętrze muzeum przedstawione są wystawy związane z podstawowymi zajęciami ludności tego obszaru, czyli rolnictwo i hodowla, pszczelarstwo, rybołówstwo, uprawa winorośli, a pośród rzemiosła najpopularniejszymi zajęciami było bednarstwo, wytwórstwo miedzi, wyrób futer i krawiectwo oraz produkcja szorstkiej tkaniny wełnianej.

Ciekawym eksponatem w muzeum jest mały pług nazywany „dyolmedzha”, używany do orki na początku XX wieku. Na wystawach można także zobaczyć zbiorniki do przechowywania ziarna, jak również do wytwarzania chleba.

Ekspozycja na drugim piętrze prezentuje tradycyjne stroje ludowe, które dają wyobrażenie o tym, jak wyglądały stosunki demograficzne regionu Warny. Ludowe ubrania w poszczególnych osadach w regionie charakteryzują się wielką różnorodnością, o czym zdecydowały skomplikowane procesy migracyjne odbywające się w pierwszych dekadach i pod koniec XIX wieku. Prezentowane są tutaj tradycyjne stroje każdej z podstawowych grup geograficznych regionu – osadników z regionu Azji Mniejszej, Traków i Macedonii oraz miejscowej ludności. Przedstawiane są także stroje ubierane podczas świąt i obrzędów takich jak Boże Narodzenie, Petlyovden, Lazarovden.

Muzeum prezentuje również podstawowe elementy typowej, bułgarskiej uroczystości zaślubin – wyprowadzenie panny młodej z domu rodzinnego, sanie z prezentami itp. W muzeum sprzedawane są materiały informacyjne i pamiątki.