Informacje o mieście Balczik w Bułgarii

Kompleks Jeziora Szabła

Kompleks Jeziora Szabła

Maj 11, 2015

Kompleks Jeziora Szabła obejmuje jeziora Szabła i Ezerets oraz Szabła Tuzli, znajdujące się w wapieniach sarmackich-północno-wschodniej Bułgarii, 5km na północny-wschód od miasta Szabła. Nazwa Szabła łączy dwa, położone blisko siebie jeziora przybrzeżne – Szabła oraz Ezerets, które połączone są sztucznym kanałem. Na wschodzie, jezioro od morza oddziela pas piasku o szerokości od 30 do 50m. Jezioro znajduje się na terytorium rządowej rezydencji mieszkalnej.

Szabła Tuzla to na wpół słona laguna, znajdująca się w odległości 1,5km na południowy-wschód od jeziora Szabła, oddzielona od morza przez wysokie wydmy. Brzegi laguny porośnięte są ogromnymi trzcinowiskami, głównie trzciną pospolitą z udziałem trzciny pałki wąskolistnej, pałki szerokolistnej, turzycy brzegowej, itp. Stanowią one główne siedliska w kompleksie jezior. Znaczne są również otwarte obszary wodne. Jezioro jest zasilane także wodami podziemnymi. W obszarze rządowych budynków są także założenia parkowe z uprawą oliwnika wąskolistnego, lilaka pospolitego, ligustra pospolitego, perukowca podolskiego, głogu. Na północ od jeziora Szabła znajdują się małe sztuczne plantacje robinii akacjowej i jesionu amerykańskiego, a na południe od niej – kultury topoli. Otwarty akwen Szabła Tuzli i roślinności wodna zajmuje stosunkowo wąski pas wzdłuż jego brzegu. Wydmy i plaża, pokryte roślinnością żyjącą na słonych glebach stanowią kolejne ważny siedlisko.
—–
Nowoczesny system biletowy to sprawdzony program umożliwiający rezerwację i sprzedaż biletów on-line zarówno dla małych, jak i dużych instytucji!
—–
Terytorium kompleksu jeziora Szabła zamieszkuje 260 gatunków ptaków, z których 70 wymienianych jest w Czerwonej Księdze Bułgarii (1985).Całe terytorium jezior Szabła oraz Ezerets wraz z przyległym pasem piasku i obszarami leśnych jest włączone jest do rządowej rezydencji. Wędkowanie dozwolone jest tylko w ograniczonym obszarze. Połowy komercyjne w obu jeziorach nie jest dozwolone. Wody podziemne są wykorzystywane do spożycia oraz nawadniania gruntów rolnych. Wokół jezior, na łąkach praktykowany jest wypas bydła, owcy i kóz.