Informacje o mieście Balczik w Bułgarii

Historia Balczik

Historia Balczik

Maj 20, 2012

Miasto założone zostało już w starożytności i pierwotnie nazywało się Krunoy (z języka greckiego). Na początku VI wieku p.n.e. greccy osadnicy wraz z miejscową ludnością tracką założyli osadę. W okresie III – I w. p.n.e. przekształciła się ona w miasto, które zostało przemianowane na Dionizopolis. Wielki rozkwit przeżyło w czasach panowania rzymskiego II – IV w. n.e.

Miejscowość na przełomie VIII i IX wieku zostało włączona do Bułgarii Chana Asparucha i Dionizopolis znalazł się w granicach Pierwszego Państwa Bułgarskiego, ale już pod nazwą Karvuna. Umocnione fosą i murami stanowiło jedną z twierdz bułgarskiego państwa, która miała strzec jego morskich granic. Na początku XI wieku miasto, jak zresztą cała Bułgaria, zostaje opanowane przez Bizancjum na prawie dwa wieki.

W XVI stuleciu Karvuna, niemalże doszczętnie zniszczona w czasie walk z Turkami, znalazła się w granicach Imperium Osmańskiego. Dopiero po dwóch stuleciach miasto zaczęło funkcjonować normalnie, ale już jako Bałczik i stanowiło jeden z głównych portów na Morzu Czarnym.

19 Stycznia 1878 roku Balczik został wyzwolony spod panowania tureckiego. Miasto stało się jednym z większych centrów handlowych na wybrzeżu, a w przeciągu 20 lat (1890 – 1912) port w Balczik stał się trzecim co do wielkości portem w Bułgarii. Na pewien czas, po 1913 roku włączony został w terytorium Rumunii, a w 1940 roku Balczik powrócił do Bułgarii.