Informacje o mieście Balczik w Bułgarii

Historia Balczik

Historia Balczik

Maj 20, 2012

Miasto założone zostało już w starożytności i pierwotnie nazywało się Krunoy (z języka greckiego). Na początku VI wieku p.n.e. greccy osadnicy wraz z miejscową ludnością tracką założyli osadę. W okresie III – I w. p.n.e. przekształciła się ona w miasto, które zostało przemianowane na Dionizopolis. Wielki rozkwit przeżyło w czasach panowania rzymskiego II – IV w. n.e.

Miejscowość na przełomie VIII i IX wieku zostało włączona do Bułgarii Chana Asparucha i Dionizopolis znalazł się w granicach Pierwszego Państwa Bułgarskiego, ale już pod nazwą Karvuna. Umocnione fosą i murami stanowiło jedną z twierdz bułgarskiego państwa, która miała strzec jego morskich granic. Na początku XI wieku miasto, jak zresztą cała Bułgaria, zostaje opanowane przez Bizancjum na prawie dwa wieki.
—–
Jeśli przygotowujesz się do uroczystości ślubnych, zadbaj aby wybrany przez Ciebie fotograf ślubny był prawdziwym profesjonalistą, który zapewni odpowiednią jakość zdjęć.
—–
W XVI stuleciu Karvuna, niemalże doszczętnie zniszczona w czasie walk z Turkami, znalazła się w granicach Imperium Osmańskiego. Dopiero po dwóch stuleciach miasto zaczęło funkcjonować normalnie, ale już jako Bałczik i stanowiło jeden z głównych portów na Morzu Czarnym.

19 Stycznia 1878 roku Balczik został wyzwolony spod panowania tureckiego. Miasto stało się jednym z większych centrów handlowych na wybrzeżu, a w przeciągu 20 lat (1890 – 1912) port w Balczik stał się trzecim co do wielkości portem w Bułgarii. Na pewien czas, po 1913 roku włączony został w terytorium Rumunii, a w 1940 roku Balczik powrócił do Bułgarii.